Women’s Hope Workshop

Projektbeskrivelse:

Projektets fokus er forebyggelse af tilbagefald hos kvinder i Tanzania, der har været i behandling for deres

afhængighed af stoffer. Der er mange grunde til tilbagefald, men gennem samtaler med kvinderne samt

erfaringer fra miljøet på Zanzibar erfarede vi, at det er mangel på muligheder efter endt behandling, som ofte

leder dem tilbage til aktivt misbrug. Endvidere har mange af kvinderne børn, og uden indtægt samt mangel

på støtte fra deres familie, har de ringe mulighed for at etablere sig. Derfor vender kvinderne ofte tilbage til

det miljø, hvor deres afhængighed udviklede sig og dermed tilbage til et aktivt misbrug. Workshoppen giver

dem mulighed for at starte et nyt liv. Den fungerer som et aftercare projekt, for at få kvinderne integreret i

samfundet igen. Workshoppen består både af et værksted samt en butik, placeret i Stone Town på Zanzibar.

Ved at have både værksted og butik kan kvinderne tilegne sig nye kompetencer samt sælge de produkter, de

fremstiller i butikken. Således får kvinderne succes, nye kompetencer samt et levegrundlag. Workshoppen

bestyres af kvinderne selv.

 

Status:

Workshoppen har været aktiv fra juli 2013, hvor den blev etableret, til januar 2015 hvor den blev sat på

stand-by. Den er stadig på stand-by, da det eksisterende behandlingshjem for kvinder på Zanzibar ikke

fungerer optimalt, og dermed er der ikke grundlag for et aftercare projekt. Workshoppen genåbnes, efter

behandlingshjemmet er etableret, og der dermed igen er et behov for et aftercare projekt og

tilbagefaldsforebyggelse.