Misbrugsbehandling for kvindelige stofmisbrugere i Tanzania

Projektbeskrivelse:

Behandlingsmulighederne for kvindelige stofmisbrugere i Tanzania er nærmest ikke eksisterende. Dette er både på grund af manglende midler, men også grundet stigmatiseringen af kvinder, som er afhængige af stoffer. Derudover eksisterer der et behov for vidensudvikling for at forbedre behandlingsmulighederne.

Rising Hope vil derfor sammen med vores partner the Light of Miracle, etablere et rehabiliteringscenter, som kan huse op til 12 kvinder af gangen. Det første år vil være en forsøgsperiode og dermed vil der her kun være 6 kvinder i behandling. Der vil blive afprøvet forskellige behandlingsmetoder og foretages løbende evaluering og justering af metoderne. På baggrund af de erfaringer der gøres i forsøgsperioden vil vi udforme en strategi. På baggrund af den viden der er skabt omkring misbrugsbehandling kan the Light of Miracle afgøre hvordan behandlingsmulighederne forbedres i Tanzania og dermed hvad næste projekt kan være.

 

Det første år vil forskellige behandlingsmetoder og tilgange til misbrugsbehandling blive afprøvet. Dette er både individuel rådgivning, gruppeterapi, 12-trinsprogrammet og derudover vil der være undervisning i forskellige emner, så som sundhed, tilbagefald, familieforhold, HIV-forebyggelse osv. Motion og kropsterapi vil også blive afprøvet som en del af behandlingen for at genvinde respekten for kroppen og sig selv.

I Tanzania har man ikke samme sikkerhedsnet, som det man kender fra Danmark. Ved endt behandling står kvinderne derfor ofte uden bolig eller arbejde, hvorfor vi har udarbejdet en udskrivningsstrategi som vil blive afprøvet det sidste halvår. Igennem hele behandlingen arbejdes der ud fra en empowerment tilgang. I alt hvad der foregår sørger vi for, at give kvinderne en følelse af succes. Give dem troen på, at de selv kan beslutte ting, at de har rettigheder og at de er hele mennesker, der fortjener et godt liv – så de går derfra som handlekraftige individer.

Som en del af udskrivningsstrategien vil vi hjælpe kvinderne med at finde en bolig og et job eller uddannelse, inden de forlader rehabiliteringscenteret. Vi vil også lave familieterapi, så kvinderne kan blive forenet med familien, hvis de ønsker det. De fleste af kvinderne er mødre, men har forladt deres børn under deres misbrug. Det er en stor stressfaktor for kvinderne, at de har forsømt deres børn. Derfor vil genforening med børnene også være en del af udskrivningsstrategien. Det er lange og hårde træk, men det har stor betydning for kvinderne og deres børns fremtid.

Vi vil følge op på kvinderne hver måned efter udskrivning og arrangere forskellige sammenkomster for at styrke deres fællesskab. Dette vil også være med til at forebygge tilbagefald. Som en del af behandlingen vil kvinderne også jævnligt holde foredrag i lokalsamfundene og på skoler osv. og dermed vil projektet også bidrage til at forebygge stofmisbrug.

Status:

Finansieringen af projektet er sikret og forberedelserne har været i gang siden 2015. Projektet har en varighed på 13 måneder og startes op d. 1. april 2018.