Organisatorisk kapacitetsopbygning af partner i Tanzania

Projektbeskrivelse:

Vores lokale partner organisation The Light of Miracle, bestående af kvindelige x-stofmisbrugere, er den første af sin slags i Tanzania. Dette initiativ vil udvikle deres kapacitet og dermed evner til at skabe forandring.

Dette initiativ er en forlængelse af projektet i 2015. Projektgruppen, vi har arbejdet med siden begyndelsen er nu registreret som en NGO i Tanzania – Dar Es Salaam. NGOen mangler dog grundlæggende organisatorisk kapacitet for at fungere som en NGO.

Der er forskellige formål ved at opruste the Light of Miracle.

  1. De vil i Tanzania fungere som et fællesskab for alle kvinder i Tanzania, som enten er aktive misbrugere, i behandling eller kæmper efter behandling med at holde sig stoffri og skabe sig et liv. Ved at skabe et samlingspunkt for kvinderne, kan de motivere hinanden og hjælpe hinanden.
  2. Et andet formål er gennem kapacitetsopbygningen udrustet kvinderne til at fungere som en politisk aktør som gennem forskellige initiativer måske kan få indflydelse på dagsordenen omkring misbrugsbehandling for kvinder i Tanzania.
  3. The Light of Miracle vil være mere selvstændige og i fremtiden kunne udvikle og implementere projekter uafhængig af Rising Hope eller andre.

Den organisatoriske kapacitets opbygning vil foregå gennem undervisning, træning samt praksis. Der vil især lægges vægt på læring gennem praksis.

Emnerne der vil indgå i træningen er: governance, personaleledelse, organisatorisk forvaltning, finansiel forvaltning, forvaltning af programmer og organisatorisk bæredygtighed.

Efter træningen afprøves og videreudvikles The Light Of Miracles organisatoriske kapacitet gennem praksis ved udførelsen af projektet ”Misbrugsbehandling for kvindelige stofmisbrugere i Tanzania”.

Status:

Dette projekt er finansieret gennem en bevilling fra CISU. The Light of Miracle blev registreret som en officiel NGO i 2016 og gennem 2017 har Rising Hope foretaget fundraising til projektet samt forberedelser. Selve træningen startes op fra d. 1. februar 2018 og fortsætter i 2 måneder, men udviklingen af NGOen vil fortsætte.