Organisering af lokal projektgruppe samt undersøgelse af det politiske miljø

Projektbeskrivelse:

Projektets fokus er at etablere en lokal projektgruppe bestående af kvindelige eks-stofmisbrugere i Tanzania. Første trin er at kapacitetsopbygge projektgruppen til at blive handlekraftig, selvstændig og stærk samt registrere sig som en lokal NGO. Dette vil være medvirkende til at sikre deres rettigheder og indflydelse. Kvinderne er alle tidligere stofmisbrugere og har et ønske om at hjælpe andre kvinder med at bekæmpe stofafhængighed. Flere af kvinderne i projektgruppen har arbejdet i Women’s Hope og været frivillige på forskellige behandlingshjem i Tanzania. Formålet med at kapacitetsopbygge projektgruppen er, at kvinderne som gruppe kan udvikle sig og i fremtiden drive egne projekter, hvoraf det første vil være Rising Hope projektet ”Et rehabiliteringshjem for kvindelige stofmisbrugere”. Sideløbende vil projektgruppen drive en målrettet, men begrænset fortalervirksomhed for at få stofmisbrug på dagsordenen i Tanzania.

Projektets andet fokus er at undersøge det politiske miljø i Tanzania, med henblik på at få tilladelse til at etablere et rehabiliteringshjem for kvindelige stofmisbrugere. Her anvendes diverse metoder som networking og mødeafholdelse med relevante regeringsinstitutioner og potentielle samarbejdspartnere.

 

Status:

Projektgruppen er etableret og organiseret med Noor Ntisi som lokal manager. Projektgruppen er klar til at varetage implementeringen af vores fremtidige projekt i samarbejde med Rising Hope. Registrering af projektgruppen som lokal NGO er sat i gang.
Status på projektets andet fokus – undersøgelses af det politiske miljø – er, at der efter en intensiv indsats på Zanzibar siden juni 2015 er træffet beslutning om, at etablere rehabiliteringshjemmet i Dar Es Salaam og ikke på Zanzibar, som hidtil planlagt. Projektgruppen er lige nu i Dar Es Salaam for at holde møder med regeringen der. Vi forventer at modtage tilladelse til at starte projektet i løbet af juli 2016.